Máy phân tích trở kháng Hioki IM7581

(1 đánh giá của khách hàng)

• Tần số kiểm tra từ 100 kHz đến 300 MHz

• Tốc độ kiểm tra nhanh nhất 0.5 ms

• Độ chính xác cơ bản ± 0.72% rdg.