Máy siết bu lông góc Milwaukee M12 FIR38-202C

  • Loại đầu cốt 9.5mm cạnh vuông.
  • Lực xoắn tối đa (Nm) 75.
  • Tốc độ không tải (v/p) 0-200.
  • Kích thước chiều dài (mm) 302.