Nhiệt kế tự ghi TemLog MT-2 (-30 ℃~+ 70 ℃)

  • Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ℃ ~ 70 ℃
  • Loại báo động: đơn / tích lũy
  • Độ phân giải: 0,1 ℃