Nhiệt kế tự ghi testo Saveris 2-T1

  • Dải đo: -30 đến +50 ° C
  • Độ chính xác: ± 0,5 ° C
  • Độ phân giải: 0,1 ° C
  • Bộ nhớ: 10.000 giá trị đo / kênh
  • Cảnh báo vi phạm giá trị giới hạn bằng e-mail hoặc SMS (tùy chọn)