Panme micromet Mitutoyo 103-137

  • Thanh tiêu chuẩn (trừ các mẫu 0-25mm)
  • Phạm vi: 0-25mm
  • Loại: Ratchet Stop Outside
  • Dễ sử dụng
  • Lỗi miễn phí, đo tốc độ cao