Panme Mitutoyo 103-130 đo ngoài cơ khí dải đo 25-50mm

  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 25-50mm
  • Độ chia: 0,01mm
  • Độ chính xác: ±2µm