Ampe kìm Extech 380926 (True RMS AC / DC)

  • True RMS tự động nhận thang đo
  • Nút chỉnh về 0.
  • Đo dòng điện lên tới 2000A.