Bộ đổi nguồn Extech 382275 (Chế độ chuyển đổi nguồn DC 120V, 600W)

  • Điều khiển từ xa cho đầu ra bật tắt dòng điện, điện áp
  • Hai cài đặt trước điện áp và dòng do người dùng xác định và một cài đặt trước nhà máy 13.8V / 20A
  • Tự động ổn định dòng méo
  • Màn hình LED 3 chữ số kép