Bộ nguồn xoay chiều BK precision 9833 (3000VA,300V,30A )

  • 132 mm
  • Chiều dài: 560 mm
  • Phạm vi nhiệt độ vận hành: 0 C to + 40 C