Bộ nguồn lập trình BK precision XLN6024-GL

  • Điện áp đầu ra: 0 đến 60 VDC
  • Đầu ra hiện tại: 0 đến 24 A
  • Dạng sóng và tiếng ồn: 6 mVrms, ≤ 70 mVp-p