Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3021

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021, Kyoritsu K3021 – Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 125V 250V 500V 1000V Giải đo : 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000