Quang kế cực thấp clo Hanna HI97762

Nhà sản xuất:

· Không cần thời gian khởi động trước khi thực hiện phép đo.

· Chế độ hướng dẫn cho hướng dẫn từng bước

· CAL Kiểm tra xác minh hiệu suất và hiệu chuẩn.