Quang kế Hanna HI97711

Nhà sản xuất:
  • Miễn phí và tổng clo trong nước lên tới 5,00 mg / L (ppm)
  • Không làm nóng thời gian trước khi đo
  • Chế độ hướng dẫn cho hướng dẫn từng bước
Danh mục: Thẻ: ,