Khúc xạ kế Atago PR-101α

  • Đo độ ngọt nước ép trái cây, đồ uống, hóa chất.
  • Chức năng ELI đo chính xác và hiệu quả
  • Cho phép cài đặt hệ số đo