Kính hiển vi BZS-40101 MICROSCOPE

  • Kính hiển vi soi nổi zoom quang 270x
  • Zoom thị kính tối đa 30x
  • Zoom thân máy 4,5x
  • Các ống kính phụ tùy chọn: 0,3X, 0,5X, 0,75X, 1,5X và 2X