Kính hiển vi Mobility-LLC EM-22

  • Có đèn LED chiếu sáng
  • Độ phóng đại từ 40x
  • Đế bản lớn, chắc chắn
  • Thị kính zoom x10