Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy đo áp suất chân không – Áp kế chân không

Đo chân không được sử dụng để đo lường áp suất trong chân không mà được chia thành hai tiểu thể loại, chân không cao và thấp (và đôi khi chân không cực cao). Phạm vi áp suất áp dụng của một số kỹ thuật được dùng để đo chân không có sự chồng chéo lên nhau. Do đó, bằng cách kết hợp nhiều loại khác nhau của đánh giá, nó có thể để đo áp suất hệ thống liên tục từ 10 mbar xuống đến 10 -11 mbar. Người ta sử dụng một thiết bị tích hợp cảm biến áp suất để đo áp suất chân không gọi là máy đo áp suất chân không (Vacuum gauge)

.