Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo độ sâu, thiết bị đo độ sâu mặt nước, sông, biển (Echo sounding)

Máy đo độ sâu (cũng là Echo sounding) là một loại sonar được sử dụng để xác định độ sâu của nước bằng cách truyền sóng âm thanh vào trong nước. Khoảng thời gian giữa phát xạ và trả về xung được ghi lại, được sử dụng để xác định độ sâu của nước cùng với tốc độ âm thanh trong nước vào thời điểm đó. Thông tin này sau đó thường được sử dụng cho mục đích điều hướng hoặc để có được độ sâu cho mục đích lập biểu đồ.

Echo Sounding (máy đo độ sâu) cũng có tên gọi khác là hydroacoustic “echo sounders” được định nghĩa là âm thanh hoạt động trong nước (sonar) được sử dụng để nghiên cứu cá. Các đánh giá về thủy điện thường sử dụng các khảo sát di động từ tàu thuyền để đánh giá sinh khối cá và phân bố không gian. Ngược lại, kỹ thuật vị trí cố định sử dụng bộ chuyển đổi cố định để theo dõi cá đi qua.

Âm thanh từ được sử dụng cho tất cả các loại phép đo độ sâu, kể cả những loại không sử dụng âm thanh và không liên quan đến nguồn gốc của âm thanh từ theo nghĩa của tiếng ồn hoặc âm. Echo sounding là một phương pháp đo độ sâu nhanh hơn so với kỹ thuật trước đây của việc hạ thấp đường âm cho đến khi chạm đáy