Máy đo điện trở cách điện kyoritsu 3125

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125, Kyoritsu K3125 – Điện áp thử : 500V/1000V/2500V/5000V Giải đo điện trở : 999MΩ/1.9GΩ/99.9GΩ/1000GΩ Độ chính xác :±5%rdg