Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2 Lutron MCH-383SD

  • Phạm vi CO2: 0 đến 4000 ppm.
  • Độ ẩm: 10 đến 90% rh.
  • Nhiệt độ: 0 đến 50,0 oC, oC / oF.