Máy đo nhiệt độ O2 Lutron PO2-250

  • Đo O2 (Không khí ) và nhiệt độ .
    • Tầm đo O2 : 0 ~ 30.0 % x 0.1%.
    • Còi báo O2 : Nếu giá trị đo <18.0.