Máy hiệu chuẩn quy trình đa năng Fluke 725

(1 đánh giá của khách hàng)

Tính năng chính

Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng Fluke 725 là một thiết bị hiệu chuẩn tại hiện trường mạnh mẽ, dễ sử dụng. Sử dụng chức năng đo và phát nguồn để kiểm tra và hiệu chuẩn hầu hết tham số của quy trình.