Nhiệt kế Logtag USRIC-4

Đi kèm với một đầu nối USB tích hợp _ không yêu cầu Giá đỡ giao diện riêng. Thích hợp cho nhiều máy thu độc lập, thử nghiệm lâm sàng và phân phối dặm cuối.