Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-51 (độ chính xác cao)

  • Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ℃ ~ 70 ℃.
  • Độ phân giải: 0,1 ℃.
  • Cảm biến điện trở NTC.
  • Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 ℃ (-20 ℃ ~ 40 ℃); ± 1 ℃ (dải khác).