Nhiệt kế tự ghi Logtag SRIC-4

  • Logger một chuyến cho các ứng dụng vận chuyển đường ngắn hoặc dài.
  • Dung lượng bộ nhớ đọc 4000 với thời lượng pin lên tới 2 năm.
  • Chỉ báo ‘OK’ & ‘ALERT’ với báo thức tùy chỉnh cao và thấp.
  • Thời gian tải xuống tốt nhất trong ngành – dưới 4 giây cho bộ nhớ đầy.