Ống nhòm đo khoảng cách GolfBuddy Laser aim L10V

  • Kích thước ống nhòm: 16.0 mm
  • Độ mở của ống nhòm: 3.3 mm 
  • Chỉ số chống thấm nước: IPX4