Ống nhòm đo khoảng cách GolfBuddy Laser LR7

  • Sự chính xác : +/- 1 sân
  • Phạm vi : 5 ~ 880Y / 5 ~ 800 M
  • Độ phóng đại : 6x