Đồng hồ hiển thị khoảng cách chơi golf Bushnell Excel GPS

  • Hiển thị kết quả khoảng cách
  • Kết nối bluetooth
  • Hỗ trợ tính năng theo dõi tập thể dục