Ống nhòm đo khoảng cách GolfBuddy Laser LR7S

  • Kích thước : 4 Lôi (H) × 1,63 (W) × 2,85 (D)
  • Cân nặng : 7,7oz / 218g (không có pin)
  • Có màn hình LCD