Ống nhòm đo khoảng cách, tốc độ laser SNDWAY SW-1500A