Bộ nguồn lập trình BK Precision 9131B

  • Điện áp đầu ra: 0-30 V
  • Đầu ra hiện tại: 0-6 A 
  • Công suất đầu ra: 375 W