Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A, Kyoritsu K3007A – Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 250V/500V/1000V Giải đo : 20MΩ/200MΩ/2000MΩ Độ chính xác :