Máy đo nhiệt độ Lutron TM-914

  • Hiển thị 3 1/2 chữ số với chú thích,
  • Thời gian lấy mẫu xấp xỉ. 0,4 giây
  • LCD 15 mm (0,5 “).
  • Cung cấp năng lượng pin DC 9 V