Nhiệt kế đo trán Extech IR200

Nhiệt độ cơ thể (86,0 đến 109 ° F (30 đến 43 ° C): ± 0,5 ° F / 0,3 ° C

Nhiệt độ bề mặt: 32,0 đến 140 ° F (0 đến 60 ° C): ± 1,5 ° F (± 0,8 ° C)