Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN60026

  • Công suất tiêu thụ tối đa: 1950 VA
  • Kích thước : 420 x 44,2 x 460 mm
  • Trọng lượng: 9 kg