Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 123

  • DC hiện tại: 4-20mA với 1μA độ phân giải
  • Độ chính xác cơ bản hiện tại của DC: 0,025%
  • Điện áp một chiều: 0-100.00mV, 0-1.000V, 0-12.000V
  • Độ chính xác cơ bản của điện áp DC: 0,05%