Nhiệt kế hồng ngoại Kimo KIRAY 300

  • Khoảng phổ: 8 – 14 µm
  • Khoảng đo nhiệt độ: Từ -50 … +1850°C
  • Độ phân giải: 0.1°C